Dụng Cụ Dập Giấy Thủ Công (Loại lớn)

150,000170,000

.
.
.
.