1. ĐIỀU KHOẢN & THỎA THUẬN

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ. PHIENCHOONLINE đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm. Và/hoặc hoàn tiền trước khi hết hạn. Thời hạn  PHIENCHOONLINE  Đảm Bảo đã được qui định trong Điều khoản Dịch vụ.

2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ÁP DỤNG HOÀN TRẢ

Người mua đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Người mua đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm;
  • Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;
  • Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua (VD sai mã hàng, sai sản phẩm)
  • Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;
  • Người bán đã tự thỏa thuận và đồng ý cho Người mua trả hàng.


PHIENCHOONLINE luôn xem xét cẩn thận từng yêu cầu trả hàng/hoàn tiền của Người mua. Có quyền đưa ra quyết định cuối cùng đối với yêu cầu đó. Dựa trên các quy định nêu trên và theo Điều khoản Dịch vụ của  PHIENCHOONLINE .


3. Thay đổi ý định mua hàng.

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

4. Hàng trả cần nguyên vẹn như lúc mua.

Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng. Người mua lưu ý cần phải gửi trả sản phẩm bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm, hộp sản phẩm, tem phiếu theo bộ… nếu có. Sản phẩm phải trong tình trạng nguyên vẹn như khi nhận hàng.  PHIENCHOONLINE  khuyến khích Người mua chụp lại ảnh sản phẩm ngay khi nhận được. Hình ảnh này dùng làm bằng chứng đối chiếu/khiếu nại về sau nếu cần.


5. Chi phí


Người bán và Người mua cần thống nhất về việc ai sẽ là người chịu phí vận chuyển đối với hàng trả lại.

6. Trả hàng – hoàn tiền

Ger PHIENCHOONLINE  sẽ chỉ hoàn tiền cho Người mua khi xác nhận đã nhận được Hàng trả lại. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Người mua.

Lưu ý: Với đơn hàng COD, Người mua có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.


7. Liên hệ & trao đổi trực tiếp.

Cả 2 bên phải liên hệ để thương lượng trước với nhau khi có bất cứ vấn đề nào phát sinh trong giao dịch. Tuy nhiên, Người mua nên chủ động liên hệ với  PHIENCHOONLINE  khi có bất cứ vấn đề nào liên quan đến đơn hàng.

8. Giải quyết tranh chấp.

Trong trường hợp Người mua và Người bán không thể đồng thuận về phương án giải quyết. Người mua và Người bán có thể khiếu nại việc này lên các Cơ quan chức năng để giải quyết.