Phao trong suốt có kim tuyến

Hiển thị kết quả duy nhất

.
.
.
.